dofinansownaie wymiana dachu z eternitu Ostrowiec świętokrzyski i OPatów2024

Dofinansowanie do wymiany dachu z eternitu 2024 Ostrowiec Św. i Opatów

Rozpoczął się proces składania wniosków o dotację na wymianę dachów z eternitu, które zawierają azbest w budynkach rolniczych na terenie Kielc i całego województwa świętokrzyskiego. Środki finansowe pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Czas na złożenie wniosku o dotację jest ograniczony, ponieważ nabór rozpoczął się 15 grudnia 2023 roku i potrwa do 12 stycznia 2024 roku. Aplikacje o dofinansowanie z KPOiZO będą przyjmowane drogą internetową, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

Kto może składać wnioski o dotację na wymianę dachu z eternitu?

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, które są rolnikami objętymi ubezpieczeniem społecznym na mocy odpowiednich przepisów lub otrzymały płatności bezpośrednie w roku poprzedzającym złożenie wniosku o wsparcie. Ważne jest, aby wnioskodawca posiadał numer identyfikacyjny producenta rolnego oraz był właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym planowana jest wymiana pokrycia dachu.

Wysokość dofinansowania do wymiany dachu

Dofinansowanie na wymianę dachu z eternitu wynosić będzie maksymalnie 20 000 zł na jednego beneficjenta, obejmując powierzchnię dachową do 500 m2. Warunkiem uzyskania dotacji jest wymiana całego pokrycia dachowego.