Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony internetowej firmy EuroDom z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, dostępnej pod adresem https://eurodom.ostrowiec.pl (dalej zwanej „Stroną”).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest firma EuroDom z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dane kontaktowe Administratora są dostępne na Stronie w zakładce „Kontakt”.

Gromadzone dane osobowe

Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników Strony:

 • Imię i nazwisko
 • Adres email
 • Numer telefonu
 • Treść wiadomości wysłanej za pomocą formularza kontaktowego

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Strony są przetwarzane w następujących celach:

 • Udzielenie odpowiedzi na zapytanie Użytkownika wysłane za pomocą formularza kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. realizacji świadczonych usług)
 • Kontakt z Użytkownikiem w celu przedstawienia oferty firmy EuroDom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. marketingu bezpośredniego)

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Strony mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, hostingowe oraz z zakresu obsługi Klienta

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Strony są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, tj.:

 • Dane przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika są przechowywane do czasu wyczerpania korespondencji z Użytkownikiem, jednak nie dłużej niż przez 1 rok od dnia wysłania zapytania
 • Dane przetwarzane w celach marketingowych są przechowywane do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu

Prawa Użytkownika

Użytkownikowi Strony przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych
 • Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • Prawo do usunięcia swoich danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

Prawa Użytkownika mogą być zrealizowane poprzez kontakt z Administratorem danych osobowych:

 • Listownie na adres siedziby Administratora
 • Drogą mailową na adres: [adres email]

Informacja o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownikowi Strony przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym na Stronie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

Informacja o profilowaniu

Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Polityka plików cookie

Strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy jej działania i zapewnienia Użytkownikom komfortowego korzystania z niej. Szczegółowe informacje na temat plików cookie oraz sposobu zarządzania nimi znajdują się w Polityce Plików Cookie dostępnej na Stronie.

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. O każdej zmianie Polityki Prywatności Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie na Stronie nowej wersji Polityki Prywatności